ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 3 ฉบับ

0
248

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เทศบัญญัติ ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง ดังนี้

  1. (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2561
  2. (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ พ.ศ.2561
  3. (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561