การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมิถุนายน 2566

ตำบลปงแสนทอง

1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง

 • ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดปงแสนทอง

               

 • ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาด บริเวณวัดปงแสนทอง

                 

 • ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดปงแสนทอง

                   

2. ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกันทำบายศรีถวายพระและ  ทำความสะอาด ณ วัดศรีก้ำ

                       

 • ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีก้ำ

                    

 • ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมประเพณีเลี้ยงผีเจ้าบ้านประจำปีของชุมชน

                 

 • ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอัฏฐมีบูชาและร่วมกันทำความสะอาดวัดศรีก้ำ

               

3. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

 • ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อปู่เจ้าบ้าน

               

4. ชุมชนบ้านป่ากล้วย

 • ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่ากล้วย ช่วยงานฌาปนกิจในชุมชน

                 

5. ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

 • ในวันที่ 3  มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชา

                      

 • ในวันที่ 3  มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

                  

 • ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายช่วงเย็น

                     

6. ชุมชนบ้านกาดใต้

 • ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดใต้ ร่วมงานอุปสมบทพระในชุมชน

                            

7. ชุมชนบ้านช้าง

 • ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านช้าง ร่วมรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                         

8. ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

 • ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมกันถางหญ้า ตัดต้นไม้ที่ขึ้น  ตามสองข้างถนน ทางเข้าหมู่บ้าน

                    

 • ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมงานพิธีทำบุญ 100 วัน ในชุมชน

                           

ตำบลชมพู

1. ชุมชนบ้านฟ่อน

 • ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านฟ่อน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

               

2. ชุมชนบ้านห้วยหล่อ

 • ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านห้วยหล่อ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดห้วยหล่อ

                 

3. บ้านชมพู/บ้านจอมเมือง

 • ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมตรวจสุขภาพเอกซเรย์ปอด ณ วัดชมภูหลวง

                        

4. ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

 • ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ และรับมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

                 

4. ชุมชนบ้านแพะดอนตัน

 • ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านแพะดอนตัน เข้าร่วมโครงการหลักธรรม นำพาครอบครัวเป็นสุข ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแพะดอนตัน

                 

5. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

 • ในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมงานเปิดป้ายประธานชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

                 

6. ชุมชนบ้านร้อง

 • ในวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมกันออกกำลังกายช่วงเย็น ณ ลาดหน้าวัดบ้านร้อง

                 

 • ในวันที่ 3, 18 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ออกเยี่ยมเยือนผู้ป่วยมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 3 ราย

                   

 • ในวันที่ 6,9,18 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ช่วยงานฌาปนกิจในชุมชน

               

 • ในวันที่ 10,14,21 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดบ้านร้อง

                 

7. ชุมชนบ้านป่าแลว 1

 • ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าแลว 1 เข้าร่วมโครงการสืบสานราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านป่าแลว 1

               

 • ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าแลว 1 ร่วมรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากมทบ.32 กองพันลำปาง

                 

ตำบลพระบาท

1. ชุมชนลำปางคูน

 • ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน ร่วมรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

               

 • ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน เข้าร่วมอบรมโครงการจิตดีตามวิถีชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนลำปางคูน

                 

2. ชุมชนบ้านบุญเกิด

 • ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านบุญเกิด เข้าร่วมอบรมโครงการรวมพลังตื่นรู้ สู้ภัยโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบุญเกิด

               

 • ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านบุญเกิด เข้าร่วมโครงการหลักธรรม นำพาครอบครัวเป็นสุข ณ วัดบุญเกิด

               

3. ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง

 • ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ร่วมช่วยเหลืองานฌาปนกิจในชุมชน

               

 • ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านโทกหัวช้าง เข้าร่วมอบรมโครงการรวมพลังตื่นรู้สู้ภัยโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโทกหัวช้าง

               

4. ชุมชนศรีพูนทรัพย์

 • ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนศรีพูนทรัพย์ ออกเยี่ยมเยือนผู้ป่วยและมอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุในชุมชน

               

5. ชุมชนบ้านหนองปล้อง

 • ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง เข้าร่วมโครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองปล้อง

                 

6. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดกอกชุม

                   

 • ในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมกันเตรียมงานสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดกอกชุม

               

 • ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมบุญออกโรงทานงานสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดกอกชุม

                   

 • ในวันที่ 24 และ 25 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมกันจัดทำโครงเหล็ก สำหรับติดป้ายประกาศของหมู่บ้าน

                 

 • ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยในชุมชน จำนวน 1 ราย

                 

7. ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

 • ในวันที่ 18 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

                 

                 

ตำบลกล้วยแพะ

1. ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมฟ้อนงานสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดดอยม่วงคำ

               

 • ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง เยี่ยมผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 2 ราย

               

 • ในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกลุ่มคัดแยกขยะ เพื่อรับซื้อ – ขาย ธนาคารขยะ

                 

 • ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกันทำความสะอาดวัด ณ วัดกล้วยหลวง

                   

2. ชุมชนบ้านประสบสุข

 • ในวันที่ 4,11,18,25 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ ณ คริสตจักรประสบสุข

                 

 • ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ออกเยี่ยมผู้ป่วยและมอบสิ่งของอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในชุมชน จำนวน 1 ราย

                 

 • ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมอบรมส่งเสริมอาชีพฝึกทำขนมข้าวเกรียบปากหม้อ

                 

3. ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

 • ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน จำนวน 1 ราย

               

4. ชุมชนบ้านกล้วยม่วง

 • ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยม่วง เข้าร่วมโครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข ณ วัดพระเจ้านั่งแท่น

               

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า