ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม (บริเวณบ้านเลขที่ ๔/๓ , ๒๑/๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
8

Read more...

Print Friendly, PDF & Email