อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ประจำหน่วยเลือกตั้ง

0
131
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับเกียรติจากนายสวัสดิ์ จันทะวงศ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดการอบรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และพบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่จะปฏิบัติหน้าที่คัดกรองโควิด – 19 ทุกหน่วยเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ทั้ง 96 หน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
Print Friendly, PDF & Email