จ้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๑/๑ และซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
7

Read more...

Print Friendly, PDF & Email