จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๖๑๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
5

Read more...

Print Friendly, PDF & Email