จ้างเหมาจัดและตกแต่งขบวนแห่มณฑปสรงน้ำพระแก้วของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
16

Read more...

Print Friendly, PDF & Email