จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
12

Read more...

Print Friendly, PDF & Email