ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 / 2563

0
59
กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563 มีรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. เตือนอย่าหลงเชื่อ!! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจริง
2. กพท. ประกาศเพิ่มเติมท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป
3. การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลและขบวนรถชานเมือง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่ 11 มิ.ย. 63
4. ศธ. เตรียมพร้อมให้สถานศึกษาปฏิบัติเพื่อป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดเทอม
5. มาแล้ว! กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ล๊อต 4 ทั่วประเทศ
Print Friendly, PDF & Email