ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (บ้านทาวน์เฮาส์ บ้านอุ่นไอรัก) หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

0
40