ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

0
38