มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559

วันนี้ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2559 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตลอดจนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 7 แห่งร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายอธิษฐาน วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลลำปาง ทอล์คโชว์ในหัวข้อ “กินอยู่ รู้คิด พิชิตโรคเรื้อรัง” โดยมีเครือข่ายสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ภายในงานยังมีการประกวดซุ้มนิทรรศการนวัตกรรมสุขภาพ การประกวดกิจกรรมเข้าจังหวะของประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

12366376_904734442967450_8844113489119578378_n

11255305_904734519634109_1611344188967326733_n 12075070_904733856300842_6647737440909606947_n 12308740_904733859634175_9179538333605471367_n 12308804_904734239634137_6318338351585495717_n 12310648_904733802967514_2708672029877811083_n 12310653_904734602967434_4188555440802763978_n 12311166_904733806300847_1626010424224330588_n 12316364_904733942967500_7369047168182228003_n 12316620_904734739634087_5640926276692195903_n 12341185_904734656300762_8653673826363823093_n 12341261_904734449634116_1572388314009208146_n 12341370_904734366300791_5940451726703762095_n 12342411_904734152967479_1549754945887936018_n 12342431_904734589634102_9211806627718754449_n 12346300_904733939634167_5982132813955479353_n 12347602_904734526300775_2275583119740538158_n 12347608_904734236300804_6948811116666226727_n 12366310_904734149634146_6199947186827186049_n