วันพุธ, มกราคม 23, 2019
ผู้เขียน โพสต์ของ tong No.7

tong No.7

252 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

วันรพี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยแข็งแรงแจ่มใส มีน้ำใจนักกีฬา ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมชม ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจเด็กปฐมวัย ตาม นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า เนื่องด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นครในเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 12 ศูนย์ และ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เรียนรู้และมีพัฒนาการทางด้าน สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของเด็ก และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ ตัวเด็กเล็ก และเชื่อมั่นในประสิทธิภาพทางการให้บริการด้านการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงได้มีการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย...