ผู้เขียน โพสต์ของ กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

421 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงขอความร่วมมือภาคประชารัฐ ได้แก่ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาชน/ประชาคม ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ/ครัวเรือน เก็บขยะ ทำความสะอาด ล้างถนน ตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทางถนน และกำจัดวัชพืช ทำความสะอาดแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ...