วันพฤหัส, พฤษภาคม 24, 2018
ผู้เขียน โพสต์ของ กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

533 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก และชุมชนบ้านหัวฝาย  ร่วมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๖๑ ณ วัดหัวฝาย  ชุมชนบ้านหัวฝาย  ตำบลกล้วยแพะ เวลา ๐๘.๐๐ น.  และ วัดหนองห้าตะวันออก ตำบลพระบาท เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ...