วันจันทร์, ตุลาคม 23, 2017
ผู้เขียน โพสต์ของ กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

467 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลเมืองเขลางค์นครเปิดรับสมัครผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรปัจฉิมวัย รับสมัครผู้สูงอายุในเขตเทศบาลรายใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร...