วันอังคาร, กันยายน 17, 2019
ผู้เขียน โพสต์ของ กองการศึกษา

กองการศึกษา

207 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 และ หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562

https://www.kelangnakorn.go.th/kelang/2019/09/10/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-2/ https://www.kelangnakorn.go.th/kelang/2019/09/10/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c/