วันพุธ, กุมภาพันธ์ 20, 2019
ผู้เขียน โพสต์ของ สำนักปลัด2

สำนักปลัด2

2 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ (วัดพระแท่น, วัดแม่กืย และวัดหัวทุ่ง)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมจัดงานโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  วัดพระแท่น  ชุมชนบ้านกล้วยกลาง  ตำบลกล้วยแพะ , วัดแม่กืย ชุมชนบ้านแม่กืย ตำบลปงแสนทอง และวัดหัวทุ่ง ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี  ตำบลพระบาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ ...