วันพุธ, สิงหาคม 22, 2018
ผู้เขียน โพสต์ของ สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

74 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร...เชิญร่วมบริจาค มือถือเก่า ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อนำรายได้จัดหาหนังสือสำหรับเด็กมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1000 แห่ง ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาน