วันเสาร์, กรกฎาคม 21, 2018
ผู้เขียน โพสต์ของ admin

admin

692 โพสต์ 1 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ วัดศรีหมวดเกล้า ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู และวัดในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลละ ๑ แห่ง รวม ๔ แห่ง คือ วัดปงแสนทอง ตำบลปงแสนทอง, วัดชมภูหลวง ตำบลชมพู, วัดหัวทุ่งสามัคคี...