จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๗๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ