ซื้อหนังสือ/หนังสือพิมพ์สำหรับบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับการถ่ายโอน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ