ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ประปา CEO ถึงลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านประกาศ