ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการสวมเร็ว(ชุดหมี)และถุงมือดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ