จ้างก่อสร้างรั้วด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ