จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ (ยี่ห้อ ฮิตาชิ) จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ