จ้างเหมาติดตั้งระบบให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบให้บริการอินเตอร์เน็ตและติดตั้งระบบให้บริการ Web Hosting บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (VM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ