จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟไซเรน รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย ๓๑๖๖ ลำปาง จำนวน ๓ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ