ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ,พัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว) (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ