กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
20

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการ                ด้านสาธารณประโยชน์ โดยมีนางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายคำจันทร์  กิวงค์พรม บ้านเลข 187 หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านกล้วยกลาง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

Print Friendly, PDF & Email