กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
31

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเงินสวัสดิการ                ด้านสาธารณประโยชน์ โดยมีนางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายประจักร์  ทองทิพย์ บ้านเลข 66 หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

Print Friendly, PDF & Email