โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
14

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับเกียรติจากนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีการเปิดการฝึกอบรมจัดดอกไม้สด-ดอกไม้แห้ง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวพัชรินทร์ พรหมวงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้สด – ดอกไม้แห้ง ระหว่างวันที่ 12- 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านกาดใต้ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อให้พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ได้เรียนรู้ในการประกอบอาชีพให้สามารถนำไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

Print Friendly, PDF & Email