จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ พร้อมจัดเก็บในพื้นที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (อาคารชั่วคราว) จำนวน ๒๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
2

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน