ซื้อวัสดุการเกษตร (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ด้านวงเวียนทางเข้า – ออก และป้ายหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
5

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน