ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด งานกิจการสภาและเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
4

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน