การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562

0
16

เมื่อวันที่ 8 กันายายน 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เเละนายศักดา กันหาเวียง รองปลัดเทศบาล พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ 5 ตำบลมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้

หมายเลข 1 นางเปรมยุดา เทพเเสน ได้ 247 คะแนน

หมายเลข 2 นายสมบูรณ์ คำป่าเเลว ได้ 205 คะแนน

บัตรเสีย 21 คะเเนน ไม่ประสงค์ลงคะเเนน 8 คะเเนน รวมผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 452 คน

 

Print Friendly, PDF & Email