การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 ในห้วงไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
6

Print Friendly, PDF & Email