ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างควบคุมงานก่อสร้างโรงอาหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
8
แบ่งปัน