ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ ชุดเคาน์เตอร์ครัวพร้อมอ่างล้างจาน

0
10
แบ่งปัน