ซื้อวัสดุการเกษตร (ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารของสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หลังใหม่) กองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
2

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน