ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข – ๖๓๐๗ ลำปาง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
3

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน