จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๒๓๓๓ ลำปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
3

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน