จ้างจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรและตกแต่งระบายผ้าบริเวณรั้วหน้าสำนักงาน (เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
3

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน