จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๓๐๒ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
3

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน