รำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

0
16

วันที่ 7 สิงหาคม 2562  เวลา 07.30 น.    นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง   นายกเทศมนตรีเมือง   เขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  หน้าอาคารศาลแขวงลำปาง ถนนไปรษณีย์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

Print Friendly, PDF & Email