ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอยทุ่งหลวงรีสอร์ท

0
7
แบ่งปัน