ซื้อวัสดุการเกษตร (โครงการปลูกต้นไม้หลากสีที่นี่ลำปาง ชุมชนบ้านแม่กืย ครั้งที่ ๒) พร้อมปลูก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
8

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน