จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกึ่งพ่วงชานต่ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๘๖๕ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
8

อ่านประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน