การดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2559 (กรณีตกเบิก) ณ ห้องประชุมทศบาลเมืองเขลางค์นคร โรงเรียนบ้านดอนตัน(เดิม) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

0
16

Print Friendly, PDF & Email