ผู้สูงอายุถวายเทียนพรรษา

0
23

ผู้สูงอายุถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นครถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านร้อง ตำบลชมพู โดยมี นายอนุกูล ฟูปลูก ประธานชุมชนบ้านร้อง และคณะกรรมการชุมชนร่วมให้การต้อนรับ เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน