ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 

0
49

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ได้ผ่านเข้าสู่การประเมินผลงานในรอบสุดท้าย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 1 ใน 16 แห่งทั่วประเทศ ที่ผ่านเข้ารอบ โดยนำเสนอโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชน โดยชุมชนด้วยวิถีชุมชนบ้านหัวฝาย ทั้งนี้มีแกนนำชุมชนชุมชนบ้านหัวฝาย โดยการนำของนายบุญส่ง ศรียอด ประธานชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการและนำเสนอผลการดำเนินงานของชุมชนภายใต้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Print Friendly, PDF & Email