หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 

0
25

หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้าน ศรีหมวดเกล้า และประชาชนในเขตชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดศรีหมวดเกล้า ม.4 ต.ชมพู โดยได้มีพิธีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา และร่วมหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันนำเทียนพรรษาถวายวัดในเขตพื้นที่ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ เวลา 08.00 น. ถวายเทียนพรรษา ณ วัดม่อนธาตุ ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ต.กล้วยแพะ เวลา 09.00 น. ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหัวทุ่งสามัคคี ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ต.พระบาท เวลา 10.00 น. ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหมอสม ชุมชนบ้านหมอสม ต.ปงแสนทอง เวลา 11.00 น. ถวายเทียนพรรษา ณ วัดชมภูหลวง ชุมชนบ้านชมพู ต.ชมพู เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้น ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดของชุมชน เพื่อร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป

Print Friendly, PDF & Email
แบ่งปัน